Wszystkie dokumenty wydawane są przez właściwe Urzędy Państwowe
i uznawane są przez wszelkie instytucje i podmioty gospodarcze.
system eppiap

Krajowy Rejestr Karny - OnLine 24h*

oryginały, wysyłamy poprzez e-mail, list, kuriera.

Informacje z Krajowego Rejestru Karnego wydawane są przez Ministerstwo Sprawiedliwości i uznawane są przez wszelkie instytucje i podmioty gospodarcze.

Wzór dokumentu z KRK

Dzięki rejestryonline.pl można bez żadnego problemu zamówić zapytanie o niekaralność i przedstawić je np:, pracodawcy lub do przetargu.

KRK - Krajowy Rejestr Karny to rejestr, którego zadaniem jest prowadzenie aktualnej bazy danych dotyczącej karanych osób i podmiotów zbiorowych

W Krajowym Rejestrze Karnym gromadzi się dane o osobach:

  1. prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
  2. przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
  3. przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii,
  4. prawomocnie skazanych przez sądy państw obcych, wobec których kara lub środek karny wykonywane są w Rzeczypospolitej Polskiej,
  5. wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
  6. nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub leczniczo-wychowawcze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich,
  7. prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu,
  8. poszukiwanych listem gończym,
  9. tymczasowo aresztowanych,
  10. nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.
* przyjmowanie zleceń Online przez 24h na dobę
** szczegóły w regulaminie

Pamiętaj !


Aby zamówić zaświadczenie z KRK należy:
Złożyć zamówienie, w końcowym etapie (krok 3) zamówienia wydrukować pełnomocnictwo.
Jeżeli z jakiegokolwiek powodu tego nie zrobiono, można skorzystać z linku "pobierz pełnomocnictwo do KRK". Po wydrukowaniu i podpisaniu (czytelnie), należy przesłać je pocztą/kurierem na adres rejestryonline.pl.
* przyjmowanie zleceń Online przez 24h na dobę
** szczegóły w regulaminie

Wybierz dla kogo ma być KRK.

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego

- złoż zamówienie OnLine,
- opłać również Online,
- prześlij podpisane pełnomocnictwo do rejestryonline.pl
Dokument wysyłany jest poprzez e-mail, list, kuriera nawet w 24h** od opłacenia i otrzymania przez rejestryonline.pl podpisanego pełnomocnictwa.

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego

- złoż zamówienie OnLine,
- opłać również Online,
- prześlij podpisane pełnomocnictwo do rejestryonline.pl
Dokument wysyłany jest poprzez e-mail, list, kuriera nawet w 24h** od opłacenia i otrzymania przez rejestryonline.pl podpisanego pełnomocnictwa.

Pobierz pełnomocnictwo do KRK dla osoby.

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie pobrałeś/aś pełnomocnictwa w trakcie składania zamówienia oraz nie otrzymałeś/aś emaila z pełnomocnictwem , to klikając w ten link będziesz miał/a możliwość jego wygenerowania.

Prześlij podpisane pełnomocnictwo do KRK Kurierem

Jeżeli zamawiasz zapytanie z KRK dla osoby fizycznej (dla Ciebie) to klikając w poniższy link zamówisz kuriera który przyjedzie do Ciebie po odbiór podpisanego pełnomocnictwa.

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego oferta tylko dla pracowników oświaty = zamówienie zbiorcze

- złoż zamówienie dla wszystkich pracowników placówki OnLine,
- prześlij podpisane pełnomocnictwa od pracowników do rejestryonline.pl
Dokumenty wysyłane są poprzez e-mail, list, kuriera nawet w 48h od opłacenia i otrzymania przez rejestryonline.pl podpisanego pełnomocnictwa.

Zapytanie o udzielenie informacji o cudzoziemcu z Krajowego Rejestru Karnego
Request for information about a person with National Criminal Register (KRK)

Place an order OnLine, pay for the order online, submit a signed power of attorney to rejestryonline.pl
The document was send by e-mail, mail, courier, even in 24h** from the paying and receiving power of attorney signed by rejestryonline.pl.

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego

- złoż zamówienie OnLine,
- opłać również Online,
- prześlij podpisane pełnomocnictwo do rejestryonline.pl
Dokument wysyłany jest poprzez e-mail, list, kuriera nawet w 24h** od opłacenia i otrzymania przez rejestryonline.pl podpisanego pełnomocnictwa.

Pobierz pełnomocnictwo do KRK dla osoby.

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie pobrałeś/aś pełnomocnictwa w trakcie składania zamówienia oraz nie otrzymałeś/aś emaila z pełnomocnictwem , to klikając w ten link będziesz miał/a możliwość jego wygenerowania.

Prześlij podpisane pełnomocnictwo do KRK Kurierem

Jeżeli zamawiasz zapytanie z KRK dla osoby fizycznej (dla Ciebie) to klikając w poniższy link zamówisz kuriera który przyjedzie do Ciebie po odbiór podpisanego pełnomocnictwa.

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego = zamówienie zbiorcze

- złoż zamówienie dla wszystkich pracowników placówki OnLine,
- prześlij podpisane pełnomocnictwa od pracowników do rejestryonline.pl
Dokumenty wysyłane są poprzez e-mail, list, kuriera nawet w 48h od opłacenia i otrzymania przez rejestryonline.pl podpisanego pełnomocnictwa.

Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego

- złoż zamówienie OnLine,
- opłać również Online,
- prześlij podpisane przez osobę zgodną z KRS pełnomocnictwo do rejestryonline.pl
Dokument wysyłany jest poprzez e-mail, list, kuriera nawet w 24h** od opłacenia i otrzymania przez rejestryonline.pl podpisanego pełnomocnictwa.

Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego

- złoż zamówienie OnLine,
- opłać również Online,
- prześlij podpisane przez osobę zgodną z KRS pełnomocnictwo do rejestryonline.pl
Dokument wysyłany jest poprzez e-mail, list, kuriera nawet w 24h** od opłacenia i otrzymania przez rejestryonline.pl podpisanego pełnomocnictwa.

Pobierz pełnomocnictwo do KRK dla osoby.

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie pobrałeś/aś pełnomocnictwa w trakcie składania zamówienia oraz nie otrzymałeś/aś emaila z pełnomocnictwem , to klikając w ten link będziesz miał/a możliwość jego wygenerowania.

Prześlij podpisane pełnomocnictwo do KRK Kurierem

Jeżeli zamawiasz zapytanie z KRK dla osoby fizycznej (dla Ciebie) to klikając w poniższy link zamówisz kuriera który przyjedzie do Ciebie po odbiór podpisanego pełnomocnictwa.

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego = zamówienie zbiorcze

- złoż zamówienie dla wszystkich pracowników placówki OnLine,
- prześlij podpisane pełnomocnictwa od pracowników do rejestryonline.pl
Dokumenty wysyłane są poprzez e-mail, list, kuriera nawet w 48h od opłacenia i otrzymania przez rejestryonline.pl podpisanego pełnomocnictwa.

Zapytanie cykliczne o udzielanie informacji o osobie z KRK

Jeżeli dość często potrzebujesz zaświadczenia z KRK (np. często stajesz w przetargach) to tutaj masz możliwość otrzymywania aktualnego zaświadczenia, dotyczącego osoby, w określonych przez siebie datach/odstępach czasowych (np. co trzy miesiące).

Informacja z KRK dla pracowników oświaty/nauczycieli

- złoż zamówienie OnLine, opłać również Online,
- prześlij podpisane pełnomocnictwo do rejestryonline.pl
Dokument wysyłany jest poprzez e-mail, list, kuriera nawet w 24h** od opłacenia i otrzymania przez rejestryonline.pl podpisanego pełnomocnictwa.

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego

- złoż zamówienie OnLine,
- opłać również Online,
- prześlij podpisane pełnomocnictwo do rejestryonline.pl
Dokument wysyłany jest poprzez e-mail, list, kuriera nawet w 24h** od opłacenia i otrzymania przez rejestryonline.pl podpisanego pełnomocnictwa.

Pobierz pełnomocnictwo do KRK dla osoby.

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie pobrałeś/aś pełnomocnictwa w trakcie składania zamówienia oraz nie otrzymałeś/aś emaila z pełnomocnictwem , to klikając w ten link będziesz miał/a możliwość jego wygenerowania.

Prześlij podpisane pełnomocnictwo do KRK Kurierem

Jeżeli zamawiasz zapytanie z KRK dla osoby fizycznej (dla Ciebie) to klikając w poniższy link zamówisz kuriera który przyjedzie do Ciebie po odbiór podpisanego pełnomocnictwa.

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego oferta tylko dla pracowników oświaty = zamówienie zbiorcze

- złoż zamówienie dla wszystkich pracowników placówki OnLine,
- prześlij podpisane pełnomocnictwa od pracowników do rejestryonline.pl
Dokumenty wysyłane są poprzez e-mail, list, kuriera nawet w 48h od opłacenia i otrzymania przez rejestryonline.pl podpisanego pełnomocnictwa.

Informacja z KRK dla kandydatów na ławników sądowych

- złoż zamówienie OnLine, opłać również Online,
- prześlij podpisane pełnomocnictwo do rejestryonline.pl
Dokument wysyłany jest poprzez e-mail, list, kuriera nawet w 24h** od opłacenia i otrzymania przez rejestryonline.pl podpisanego pełnomocnictwa.

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego

- złoż zamówienie OnLine,
- opłać również Online,
- prześlij podpisane pełnomocnictwo do rejestryonline.pl
Dokument wysyłany jest poprzez e-mail, list, kuriera nawet w 24h** od opłacenia i otrzymania przez rejestryonline.pl podpisanego pełnomocnictwa.

Pobierz pełnomocnictwo do KRK dla osoby.

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie pobrałeś/aś pełnomocnictwa w trakcie składania zamówienia oraz nie otrzymałeś/aś emaila z pełnomocnictwem , to klikając w ten link będziesz miał/a możliwość jego wygenerowania.

Prześlij podpisane pełnomocnictwo do KRK Kurierem

Jeżeli zamawiasz zapytanie z KRK dla osoby fizycznej (dla Ciebie) to klikając w poniższy link zamówisz kuriera który przyjedzie do Ciebie po odbiór podpisanego pełnomocnictwa.

W zależności od tego, czy dany dokument ma zostać złożony w kraju który jest stroną konwencji haskiej czy też nie, dokument musi zostać poddany procedurze legalizacji lub nadania apostille.