Wszystkie dokumenty wydawane są przez właściwe Urzędy Państwowe
i uznawane są przez wszelkie instytucje i podmioty gospodarcze.
system eppiap

Zastaw skarbowy jest jedną z form zabezpieczenia wierzytelności podatkowych wobec urzędu skarbowego.
Zastaw jest skuteczny wobec każdorazowego właściciela przedmiotu zastawu i ma pierwszeństwo przed jego wierzycielami osobistymi. Stanowi on ograniczone prawo rzeczowe o charakterze bezwzględnym, tzn. że Skarb Państwa (jednostka samorządu terytorialnego) może zaspokoić się z przedmiotu zastawu bez względu na zmianę właściciela obciążonej rzeczy lub uprawnionego z tytułu istniejącego prawa i przed wierzycielami osobistymi zastawcy.

Zastaw rejestrowy obejmuje swym zakresem przedmiotowym:

  • wszystkie rzeczy ruchome stanowiące własność podatnika oraz współwłasność łączną podatnika i jego małżonka
  • oraz zbywalne prawa majątkowe.

Zanim dokonasz zakupu jakiejkolwiek ruchomości której wartość przekracza 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złoty) sprawdź ją w CRZS - Centralnym Rejestrze Zastawów Skarbowych oraz KRZ - Krajowym Rejestrze ZastawówDokumenty zamawiane przez CRZS wydawane są przez Ministerstwo Finansów i uznawane są przez wszystkie instytucje / urzędy państwowe, podmioty gospodarcze. Posiadają pełna moc prawną !

Internetowe Centrum Finansowo Prawne