Wszystkie dokumenty wydawane są przez właściwe Urzędy Państwowe
i uznawane są przez wszelkie instytucje i podmioty gospodarcze.
system eppiap

Odpis aktualny albo pełny z Nowej Księgi Wieczystej

Wyszukanie - osoba

Usługa polega na wyszukaniu wszystkich nieruchomości wpisanych w NKW, należących do danej osoby.

Wyszukanie - firma

Usługa polega na wyszukaniu wszystkich nieruchomości wpisanych w NKW, należących do danej firmy.