KRS   OPP   RDN   RHB   NKW   NIP   REGON   EDG   KRZ   CRZS   KRK   banderol   apostille - legalizacja   BIG InfoMonitor   BOWMI   RAPO   iEBR   icet   weryfikacjapojazdow.pl
Wszystkie dokumenty wydawane są przez właściwe Urzędy Państwowe
i uznawane są przez wszelkie instytucje i podmioty gospodarcze.

KRK - Krajowy Rejestr Karny to rejestr, którego zadaniem jest prowadzenie aktualnej bazy danych dotyczącej karanych osób i podmiotów zbiorowychW Krajowym Rejestrze Karnym gromadzi się dane o osobach:

  1. prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
  2. przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
  3. przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii,
  4. prawomocnie skazanych przez sądy państw obcych, wobec których kara lub środek karny wykonywane są w Rzeczypospolitej Polskiej,
  5. wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
  6. nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub leczniczo-wychowawcze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich,
  7. prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu,
  8. poszukiwanych listem gończym,
  9. tymczasowo aresztowanych,
  10. nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.

Osoby skazane za wykroczenie na karę grzywny, ograniczenia wolności lub które otrzymały naganę nie figurują w KRKDokumenty zamawiane przez KRK wydawane są przez Ministerstwo Sprawiedliwości i uznawane są przez wszystkie instytucje / urzędy państwowe, podmioty gospodarcze. Posiadają pełna moc prawną !

Internetowe Centrum Finansowo Prawne

Pobierz Pasek Narzędzi


Miej rejestryonline.pl zawsze pod ręką.
Bądź na bieżąco.